అప్లికేషన్

4

ప్రయోగశాల పారిశ్రామిక

2

మెడికల్ ఇండస్ట్రియల్

3

ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమ

1

పర్యావరణ పారిశ్రామిక